Turismo consciente para a integración social

O Turismo consciente é unha experiencia de vida transformadora que xera un crecemento persoal que nos converte en mellores persoas. Este novo concepto susténtase nos principios de sostenibilidade e ética, e promove os valores de paz, amistade, o respecto e o amor á vida como a esencia da práctica turística. Neste caso, quixemos aplicar o Turismo consciente para a xestión emocional e a desconexión de mulleres usuarias e voluntarias de Médicos del mundo.

Máis proxectos desenvolvidos por Promove Consultoría