Emprendemento, liderado e traballo en equipo no Camiño de Santiago

Proxecto de formación teórico-práctico para desenvolver habilidades orientadas á capacitación para o liderado, o traballo en equipo e o emprendemento.

Máis proxectos desenvolvidos por Promove Consultoría