Turismo consciente para o envellecemento activo

O Turismo consciente é unha experiencia de vida transformadora que xera un crecemento persoal que nos converte en mellores persoas. Este novo concepto susténtase nos principios de sostenibilidade e ética, e promove os valores de paz, amistade, o respecto e o amor á vida como a esencia da práctica turística. Neste caso, quixemos implicar a un grupo de mulleres de Quilmas (Carnota), para comprobar a utilidade do Turismo consciente para o envellecemento activo.

Máis proxectos desenvolvidos por Promove Consultoría