Catálogo Igualdade Ilustrada

O catálogo Igualdade Ilustrada é moito máis que un catálogo. Trátase dun proxecto educativo para a Igualdade. Un traballo de colaboración entre o IES de Sar e o CIFP Compostela, co apoio do concello de Santiago de Compostela.

Máis proxectos desenvolvidos por Promove Consultoría