Obradoiros con perspectiva de xénero. Educación para a igualdade

Os obradoiros desenvolvidos no marco da formación en Igualdade, permite sensibilizar ao alumnado sobre roles e estereotipos, así como detectar e previr comportamentos que poden derivar en violencia machista.

Máis proxectos desenvolvidos por Promove Consultoría