Turismo consciente con surf

O Turismo consciente é unha experiencia de vida transformadora que xera un crecemento persoal que nos converte en mellores persoas. Este novo concepto susténtase nos principios de sostenibilidade e ética, e promove os valores de paz, amistade, o respecto e o amor á vida como a esencia da práctica turística. Neste caso, quixemos integrar as actividades de turismo consciente coa práctica de surf.

Máis proxectos desenvolvidos por Promove Consultoría