Campus Emprendementos Inspiradores

Campus sobre Emprendementos Inspiradores no sector tecnolóxico

Proxecto de formación teórico-práctica sobre o emprendemento e a RSE no sector tecnolóxico.

As sesións teóricas sobre emprendemento no IES San Clemente, complementáronse con visitas a empresas tecnolóxicas de Compostela seleccionadas como exemplo de boas prácticas no proxecto Santiago Concilia.